پرتال امور پژوهشي (نسخه آزمایشی)

پژوهشكدة رياضيات، پژوهشگاه دانش هاي بنيادي (IPM)
توجه 1:  مشکل مربوط به ثبت نام در درگاه رفع شده است و متقاضیان محترم می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.  
توجه 2:  به عرض می رساند، به این منظور که پیوند های موجود در درگاه مانند «View»، «Provide Annual Report»، «Apply for a new project» و ... به نحو درستی عمل نمایند، شما می بایست در مرورگر خود دسترسی «Pop-ups» برای آدرس درگاه ("http://portal.math.ipm.ir") را  تنظیم نمایید. برای این منظور، عبارت «how to allow pop ups in [THE NAME OF YOUR BROWSER: Firefox, Chrome,...]» را در گوگل جستجو نمایید، راهنمایی های لازم به راحتی  قابل مشاهده خواهد بود.  
Home    

ضوابط و مقررات ثبت گزارش شش ماهه

این صفحه در دست تهیه می باشد
 User Name:
 Password:
Sign Up I've forgotten my password